PŘIHLÁŠKA NA VELIKONOČNÍ DĚTSKÝ TÁBOR 2019

Provozovatel: Lucie Kraifová

Prosenická Lhota 43        264 01 Sedlčany

IČO: 65597842      DIČ:CZ7855160599

mobil +420 606 646 154, 317729546-prodejna

e-mail: lukafarm@seznam.cz ,  www.lukafarm.eu

Přihlašuji tímto svoji dceru (syna)

 

Jméno : ....................................  Příjmení :..................................…...................  

Bydliště : .................................…........………........................ PSČ : .................

 Kontaktní telefon : .....……….........….....................e-mail : ..............................

Rodné číslo dítěte : .......................….……….........................

Znalost jízdy na koni :    ANO   STŘEDNĚ      NE

Zdravotní pojišťovna + ev.č. :                         Zdravotní stav dítěte :

Dítě musí být vybaveno alespoň kopií průkazky zdravotní pojišťovny!

 

      TERMÍN  17. - 22.4.2019

Cena za pobyt (ubytování ve srubových chatkách), stravu a doprovodný program.

3.950,- vč.DPH 15%

- jízda na koni cca 45minut jízdy, strava, ubytování, celotýdenní program pro děti

Turnus označte! Nástup a odjezd dle termínu.       

Platba : buď záloha 2000,- a zbytek doplatek při nástupu dítěte nebo hned celou částku po obdržení dokladu (doklad obdržíte po zaslání přihlášky )  

- při platbě uvádějte přidělený var. symbol, nebo r.č.

Vyplněnou přihlášku zašlete v co nejkratší době na naší adresu,mailem nebo poštou, abychom Vám mohli rezervovat Vámi vybraný turnusu (prosíme označte na přihlášce).

V případě příspěvků od zaměstnavatele Vám zašleme fakturu ( nutno zajistit přesný název adresáta faktury).

Zařazení proběhne až po úhradě zálohy pobytu! O zařazení budete písemně (mailem)příp. SMS zprávou vyrozuměni!

 STORNOVACÍ  PODMÍNKY

1. Smluvní vztah je zrušen, a účast na pobytu stornována ke dni, kdy zákazník sepíše záznam o zrušení své účasti na přihlášeném pobytu.

STORNOVACÍ POPLATKY

1. Stornovací poplatky účtujeme zákazníkům při každém stornu účasti za každou přihlášenou osobu ve výši:

a) 30 % ze stanovené ceny pobytu, dojde-li ke stornu účasti na  

přihlášeném pobytu v době do 40 kalendářních dnů před nástupem,  

b) 50 % ze stanovené ceny pobytu, dojde-li ke stornu účasti na  

přihlášeném pobytu v době od 40 do 15 kalendářních dnů před nástupem,  

c) 90 % ze stanovené ceny pobytu, dojde-li ke stornu účasti na  

přihlášeném pobytu v době od 15 kalendářních dnů do nástupu,

2. V případě onemocnění nabízíme náhradní termín ( akci ), pokud nedojde k dohodě účtujeme storno poplatky ve výši 50 % ze stanovené ceny pobytu.

3. Zákazníci potvrzují podpisem přihlášek, že jsou jim  storno podmínky, poplatky známy - rozumí jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímají.

  

 

 

 ...........................................................................................

Podpis rodičů a datum

Přihlášku zašlete na tuto adresu: Lucie Kraifová, Prosenická Lhota 43, 264 01 Sedlčany

nebo stačí na e-mail lukafarm@seznam.cz