ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ AGENDY

(pastevní deníky, evidence hnojení, deníky zvířat)


ZPRACOVÁVÁNÍ ÚČETNICTVÍ

ZPRACOVÁVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE

DROBNÉ DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ


   

-         DPH

-        Daň z příjmů FO

-        Daň z příjmů PO

-   Mzdy

-   Daň darovací

     Daň z nemovitostí (dědická, z převodu nemovitostí)

                      
       
Lucie Kraifová                             Lůca