Telefon

605939387

E-mail

lukafarm@seznam.cz

Náš tábor je rodinného typu. Děti při pobytu zde tráví téměř celé dny venku v přírodě samozřejmě mají dostatek času na odpočinek a volnou zábavu. K dětem přistupujeme individuálně, ale hry a výuka o koních probíhá vždy v celé skupině. Jezdí k nám děti od 6 do 18 let.

Za 16 let pořádání táborů, máme bohaté zkušenosti s dětmi které jsou u koní úplně poprvé, vždy zde nakonec vše bravurně zvládají :). Jedním z našich cílů je děti navrátit zpět k přírodě a k sobě samým. Snažíme se do všech her vnášet představivost, fantazii, tvůrčí schopnosti, smysl pro soudržnost a pomoc ostatním. V jednom odpoledni jdeme s dětmi na výlet. Mají celotáborovou hru spojenou s tématem léta, které máme každý rok jiné.

Děti na jízdu na koni nemají přiděleného jen jednoho koně, ale střídají se na koních dle svých dovedností. Také se vzděláváme v teorii o koních a na závěr si své znalosti shrneme. Poslední den máme noční bojovku, kterou nenutíme děti chodit, pokud chtějí jít po dvojicích je jim to umožněno. Vždy jsme potěšeni, když se nám děti na tábor vrací. Děti zde na táboře zažívají opravdové dobrodružství 🙂 máme připraveny skvělé hry spojené s tématem tábora. Na koních se jezdí každý den dopoledne zdatnější děti mohou jezdit i na vyjížďky.  Každé dítě si zkusí koně nasedlat, vyčistit, vodit ho, prostě o něj pečovat. Ti kteří se koně teprve učí ovládat jezdí na jízdárně.

Každé dítě má 30-45 minut výuky na koni denně. Učíme zde děti také péči o koně a klademe důraz na zodpovědnost při pořízení svého zvířátka !

Na výlet jezdíme do Domova pro koně v Leštině kde mají staré a nechtěné koně o které se tam starají s láskou a úctou. Chceme dětem tímto přiblížit příběhy koní z Domova a poukázat na to jaký mohou mít někteří koně osud, když se o ně někdo přestane starat. Každý rok tento výlet byl úžasným přínosem pro děti.

 

Velice se na všechny opět těšíme  Luboš, Kryštof, Anička a všichni ostatní pomocníci